16 - Nyhetssvep - Interna bankdokument om Farage, BRICs-ländernas eventuella valuta och spannmålsavtalet

Martin Enlund